Helpdesk 085 130 15 35

HiP werkt samen

In Groningen zijn veel vrijwilligers bezig met hulp aan hun medemens. Ook HiP Groningen heeft veel vrijwilligers uit de verschillende kerken, die graag willen helpen waar nood is.
HiP Groningen wil graag met andere organisaties samenwerken op plaatselijk niveau en op wijkniveau.

Samenwerken is de kern van ons werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat het werk van HiP van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande vormen van zorg. HiP werkt samen met:

Kerken en parochies
HiP biedt kerken en parochies een praktisch instrument om hun van oudsher diaconale taak in een nieuwe samenleving effectief vorm te kunnen geven.

De lokale overheid
HiP geeft handen en voeten aan de visie van de overheid om mensen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. Wij bieden de lokale overheid toegang tot het potentieel aan vrijwilligers dat via de kerken en parochies inzetbaar is. Dit levert een sociale basisinfrastructuur op die perfect aansluit bij het gedachtegoed van de WMO.

Groningen Diaconaal
Groningen Diaconaal is een website in ontwikkeling in dienst van de kerkelijke diaconieën en christelijke hulporganisaties. Samen willen zij een gezicht vormen naar de Groninger samenleving.

Organisaties
HiP Groningen werkt nauw samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties. In 2018 is HiP Groningen begonnen met het project 'versterken lokaal werken', waarbij we hulpvragen uit de stad nóg beter willen gaan bedienen, onder andere door het oprichten van een helpdesk bestaande uit vrijwilligers die de stad en de situatie goed kennen. We zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen voor dit project vanuit de Emmaplein Foundation.

Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwerken met HiP? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.